Tävlingsdag: Lördag 6 juli. Start för båda distanserna kl 11.00

Distanser: Ca 11 eller 7 Km bitvis krävande terränglöpning. Huvudsakligen över berg och hällmarker men även genom myrstråk och täta skogspartier. Ca 250 meter total stigning på långa banan. Banorna får några mindre justeringar jämfört med 2023.

Tävlingsarena: Logen i Lövberg i Ljustorp. Finns i google maps och på eniro. 36 km NV om Sundsvall Körtid från Sundsvall ca 35 min. Parkering i anslutning till arenan. Fina gräsytor för den som vill njuta av försommaren med en egen fikakorg.

Nummerlappar: Hämtas i sekretariat kl 09.00-10.30. Skall bäras synligt under loppet. Placering på bröst eller lår. Fästs med medföljande säkerhetsnålar.

Start: Gemensam. Ställ dig lägre bak om du vill ta det lite lugnare.

Tidtagning: Manuell. Bär din nummerlapp väl synlig på bröst eller höger ben.

Bangenomgån På startplatsen kl 10.30

Uppvärmning: På startplatsen kl 10.45

Genomförande: Tävlingen genomförs i huvudsak genom spårad terräng utanför stigar. Visa hänsyn till natur och djur i området. Vi rekommenderar en heltäckande klädsel på benen som skydd för ris och grenar. Det kan vara blött på passager som går över myrmark. Vid brutet lopp kontakta funktionär eller tävlingsledning via telefonnummer nedan. Loppet går i svår terräng med begränsade möjligheter till motoriserad räddning. Ta det lugnt och riskera inte olyckor med onödigt övermod. En räddningsinsats i detta otillgängliga och vilda område blir mycket komplicerad.

Vätska och sjukvård: Första hjälpen finns på banan efter ungefär halva löpsträckan och vid målgång. Vätska medtages av dig som springer! Möjlighet finns att fylla flaskor med vatten vid startplatsen.

Resultat: Publiceras på Raceid under och efter tävlingen.

Prisutdelning: Prisceremoni placering 1-3 dam/herr efter målgång. Ungdomsklass dam och herr på korta banan.

Dass: Finns vid på arenan.

Dusch: Saknas på området men vid arenan finns en bäck och snitslad stig ner till Ljustorpsån ca 500m där det går att bada. Vi rekommenderar även Röjesjöns badplats som nås med bil och ca 4km resa.

Försäkring: Allt deltagande sker på egen risk och eget ansvar. Se över det egna försäkringsskyddet innan loppet. Målsmän ansvarar för minderåriga deltagare.

Information: Finns på vår facebooksida ”Logen i Lövberg”. Gilla oss så får ni löpande information om tävlingen och inbjudan till kommande tävlingar.

Personuppgifter och publicering: Genom anmälan godkänner tävlande att namn i resultatlista och bilder på tävlande kan komma att publiceras på vår hemsida samt Facebook och instagram sidor utan ytterligare medgivande. Genom anmälan godkänner du att vi lagrar dina personuppgifter för att administrera tävlingen.

Anmälan: Görs via www.raceid.com. Vuxen 250:- och ungdom tom. 15 år 160:-. Ordinarie anmälan till och med tisdag 2 juli. Efteranälan möjlig till och med 6 juli kl 10.00 mot förhöjd avgift på 350:- För ungdom tom. 15 år kostar det då 260:-.

Kontakt och ytterligare information: Mats Englund, Logen i Lövberg 070-6382429